"Kostelna" - Volnočasové a vzdělávací centrum Opatov, Praha

zaměření stávajícího stavu, dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost