podklady a průzkumy pro žádost ke stavebnímu povolení

02.01.2012 18:20

nabízíme Vám zajištění následujících potřebných podkladů a průzkumů potřebných k žádosti o Stavební povolení (ohlášení stavby):

- geodetické zaměření pozemku (výškopis a polohopis)

- stanovení radonového indexu pozemku

- podklady pro odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu

- inženýrskogeologický průzkum

- průkaz energetické náročnosti budovy