započala stavba RD v Pardubicích

25.09.2013 00:00

Podle námi zpracované dokumentace započala výstavba moderního rodinného domu v Pardubicích.