Nabízené služby

 

architektonická činnost

- návrh stavby, studie 

 

projektové práce

- dokumentace k územnímu řízení
- dokumentace pro stavební povolení/ohlášení
- realizační dokumentace
- dokumentace skutečného provedení
- dokumentace současného stavu/passport

 

inženýrská činnost

- obstarání stanovisek dotčených subjektů
- zajištění územního rozhodnutí
- zajištění stavebního povolení/ohlášení
- autorský dozor
- zajištění kolaudačního rozhodnutí

 

poradenská a konzultační činnost